Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door schaatsplek.nl met constante zorg en aandacht samengesteld.
Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast.
schaatsplek.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Controleer altijd de kwaliteit van het ijs zelf voordat u op het ijs gaat.
Schaatsplek.nl neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de ijskwaliteit ter plekke.

Hoewel schaatsplek.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is schaatsplek.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Copyright

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van schaatsplek.nl.
Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiļæ½ren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van schaatsplek.nl. Deze toestemming is ook benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Privacy

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van schaatsplek.nl, welke geen eigendom zijn van schaatsplek.nl, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van schaatsplek.nl.

Hoewel schaatsplek.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door schaatsplek.nl worden onderhouden wordt afgewezen.

2012 - 2024 © Schaatsplek (v3.0).